فراخوان مبتلایان به میسوفونیا و اطرافیانشان

فراخوان مبتلایان به میسوفونیا و اطرافیانشان

داستان زندگی خود و یا فرد نزدیکی که مبتلا به میسوفونیاست را برای ما نوشته تا در سایت قرار دهیم. می توانید این ها را نیز در نوشته خود بیاورید:

جنسیت و سن و تحصیلات، شغل. از کی و چطور متوجه بیماری خود شدید؟ اولین علائمتان چه بود؟ چطور با این بیماری زندگی کردید و می کنید؟ این بیماری چه تاثیری در زندگی شما، روابطتان با خانواده، دوستان و اجتماع گذاشته است؟ چطور با علائم کنار میایید؟ از رنج اطرافیانتان از بیماری شما چه احساسی دارید؟ آرزوهایتان؟ درخواست هایتان از هر شخصی مثل نزدیکان، متخصصان و جامعه  …